Эн долан хонгт зәрм регионмудт, тер тоод Хальмгт, 30 градус өөдән ик халун болх гиҗ РИА Новости зәңглҗәнә.

Гидрометцентрин номин һардач Роман Вильфандин келсәр,Волгоградск болн Астраханск мүҗмүдт, тер мет Хальмгт чигн ик халун болх. Роспотребнадзор халунас яһҗ бийән гетлхин тускар селвг өгв. Халун болсн кемд һаза йовад керг уга. Күнд көдлмш кехмн биш. Гертән терзмүдән секҗ, хорасан серүцүлхмн. Һаза йовхларн, цәәвр өңгтә хувц өмсхмн, толһадан махла өмсх эс гиҗ альчур боох, нүдндән нарнас халхлдг хар козлдур зүүх кергтә, чачр олзлхмн.

Халун кемд шиңгн хот эдлхмн, ус, цә болн нань чигн олн зүсн унд икәр уухмн. Өдртнь дару-дарунь серүцүлгч душт орхла, сән болхмн.